Aboridžini
Oče naš na nov način
Kad ti se čini....

što čovjek vidi

prevelika cijena

zrela osobnost
Božje reklame
razmiššljanje jednog intelektualca
koliko imaš godina?
mnogo znamo, malo razumijemo
uvijek misli kao Rob
miris kiše
prtljaga života
spusti èašu
sretan Uskrs
kako biti zdrav
pjev ptica
bog je stvorio djecu
bogati siromasi
bajka o mišu
einstan i vjeronauk
da je na svijetu 100 stanovnika
jedno jutro