Često u mailovima dobijem lijepu prezentaciju. U masi svih sadržaja, često mi je teško pronaći na brzinu željenu. Pa mi palo na pamet stvoriti malo "skladište".....